Odpovědnost za úrazy ve školách a školských zařízeních

Skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích lze shrnout do dvou bodů:

  1. odškodnění úrazů v základních školách se řídí § 426a – dle tohoto paragrafu lze odškodnit jakékoliv úrazy žáků základních škol, ať už byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pojištěného (tj. školy) nebo bez zavinění pojištěného (tj. školy).
  2. odškodnění úrazů v mateřských školách a domech dětí a mládeže řeší § 420 – dle tohoto paragrafu lze odškodnit pouze ty úrazy, kde se prokáže porušení právních povinností ze strany pojištěného (tj. MŠ, DDM), nezaviněné úrazy odškodnit nelze.

§ 420

  1. Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
  2. Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
  3. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.

S platností od 1.9.2010 !!!

Vzhledem k těmto okolnostem doporučujeme uzavřít pro vaše dítě svou vlastní úrazovou pojistku.

Děkujeme za pochopení.

Sponzoři / partneři

Město Bohumín
Fontána
Bonatrans