Historie

Taneční soubor Kates vznikl v roce 1989 pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Bohumín. Zakladatelkou byla tehdejší ředitelka DDM - paní Iveta Chalupová.

Taneční soubor Kates sdružuje děti a mládež ve věku od 3 do 100 let. Zabývá se především show dance a modern dance.

Taneční soubor Kates navštěvuje přes 80 dětí a mládeže, kteří trénují dvakrát týdně a jsou rozděleni do několika věkových kategorií.

Ve všech věkových skupinách se vyučuje hudebně taneční výchova, dětská rytmika, pohybová průprava pro rozvoj svalstva, pohybový rozsah a koordinaci, klade se důraz na prostorové cítění a pohybovou paměť.

Taktéž zahrnují výchovu k pohybovým znalostem vyšší formy – spojování variací do delších vazeb. Koordinačně náročnější sestavy provozují starší děti s využitím pohybových detailů z diskotékových technik nebo tanečních trendů.

Taneční soubor Kates trénuje v zrcadlovém sále DDM Bohumín. Taneční období zahajuje vždy s novým školním rokem tj. od září do června. Účastníme se různých tanečních soutěží, pořádaných domy dětí a mládeže nebo velkými organizacemi jako např. české taneční oraganizace - CDO, svazu učitelů tance - SUT nebo taneční skupiny roku - TSR. 

Kromě tanečních soutěží dále vystupujeme na plesových sezónách, akcích DDM Bohumín, akcích pořádaných jinými organizacemi, v Domovech pro seniory a různých akademiích. Během školního roku má každé taneční oddělení možnost účastnit se tanečního soustředění na Turistické základně DDM Bohumín v Návsí. DDM Bohumín pořádá taktéž svou vlastní taneční soutěž pro taneční skupiny a kolektivy s názvem „ ESO “. Tato soutěž se pořádá v prostorách nové sportovní haly Bospor Bohumín a těší se velkému počtu účastníků.

Sponzoři / partneři

Město Bohumín
Fontána
Bonatrans