Desatero tanečníka

  1. Miluj tanec a s nadšením realizuj svou vášeň.

  2. Neustále zdokonaluj své znalosti a dovednosti. Pracuj vytrvale, neboť sám talent z tebe tanečníka neudělá.

  3. Důvěřuj svému trenérovi. Spolupráce s jinými trenéry vždy předem dohodni se svým osobním trenérem.

  4. Ke svému trenérovi buď upřímný, nepodváděj ho, zejména v záležitostech spojených s tancem.

  5. Přijímej názory všech porotců.

  6. Považuj si své spolutanečníky, buď jim přítelem, pomáhej jim, nikdy je neobviňuj za dosažení slabších výsledků v soutěži.

  7. Buď vděčný těm, kdo financují tvou činnost.

  8. Získej vděčnost diváků prostřednictvím estetického kostýmu, líčení, účesu.

  9. Doceňuj ostatní tanečníky, nepovyšuj se nad slabší, lepší obdivuj, zachovávej pravidla "FAIR PLAY".

  10. Snaž se svým chováním zvyšovat autoritu tanečníka.

Sponzoři / partneři

Město Bohumín
Fontána
Bonatrans