Propozice XXV. ročníku taneční soutěžní přehlídky

ESO 2022

Většina soutěží začala rozdělovat disciplíny na Hobby a Profi... 

Pokud jste i Vy takový taneční kolektiv, rádi Vás na naší soutěžní přehlídce přivítáme ;)

 Soutěžní disciplíny:

  1. Disko formace
  2. Disko SHOW formace
  3. Street formace
  4. Street SHOW formace
  5. Art dance (modern dance, parketové taneční kompozice)
  6. Art SHOW (Art show, jazz dance)

V případě nízkého počtu přihlášených formací v jednotlivých disciplínách si pořadatel si vyhrazuje právo tyto disciplíny sloučit do jednotné „disko disciplíny“, „street disciplíny“ nebo „Art disciplíny“!!!


Věkové kategorie:
                                      


!!! Na přihlášky došlé po uzávěrce přihlášek, nebude brán zřetel, pokud nedojde k domluvě s pořadatelem!!!

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na DDM Bohumín, p.o. vztahují. 
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi DDM Bohumín, p.o. a Vámi. Jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě.

Občerstvení je zajištěno formou bufetu.

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že taneční přehlídka „ESO“ není postupová ani pohárová soutěž.

Pravidla a soutěžní řád sice z části vychází ze soutěžních a technických pravidel CDO, nejsou však pro naši přehlídku striktně závazná.

Prosím, důkladně si přečtěte charakteristiky jednotlivých disciplín a zvažte,
do které soutěžní disciplíny a věkové kategorii svou formaci přihlásíte!
Jde nám především o to, abyste u nás předvedli to, co jste se za celý rok naučili, a to bez zbytečných stresů a napětí, které panují na postupových soutěžích…
 

Pevně věříme, že právě proto se k nám do Bohumína již tolik let vracíte.

Sponzoři / partneři

Město Bohumín
Fontána
Bonatrans