Charakteristika soutěžních disciplín

Vážení taneční přátelé, dovolujeme si Vás upozornit, že taneční přehlídka „ESO“ není postupová ani pohárová soutěž.
Pravidla a soutěžní řád sice z části vychází ze soutěžních a technických pravidel CDO,
nejsou však pro naši přehlídku striktně závazná.

Vzhledem k tomu, že jsme taneční přehlídka, tak jsou i taneční disciplíny jsou rozděleny pouze do čtyř hlavních kategorií. 
Prosím, důkladně si přečtěte charakteristiky jednotlivých disciplín 
a zvažte, do které soutěžní disciplíny a věkové kategorii svou formaci přihlásíte!

 

DISCO DISCIPLÍNA se skládá z:

DISKO FORMACÍ:
Charakter tance: Pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby. Pohyb paží podporuje a zdůrazňuje pohyb těla. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová, technická a choreografická náročnost jsou vysoce oceňovány. Stejně tak použití
synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Tanečníci mohou tančit i sólově v omezené míře.

DISKO SHOW FORMACÍ:
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést jakékoliv diskotékové taneční techniky, které jsou blíže specifikovány v disciplíně Disco dance. Tanečníci mohou pro zvýšení atraktivity použít ve svém vystoupení prvky jiných, než disco disciplín, které nesmí dominovat. Všechna show představení by měla být postavena na myšlence, tématu nebo příběhu, což by mělo být vyjádřeno takovým tanečním pohybem, který pomůže
tuto myšlenku nebo příběh pochopit. Každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie a image také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné, jak pobavilo publikum, jak velká je to podívaná. Show hodnota dále zahrnuje originalitu a úroveň spojení myšlenky, hudby, tance, choreografie, kostýmu a použitých rekvizit v tanečním čísle.

STREET DISCIPLÍNA se skládá z:

STREET DANCE
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést libovolný taneční styl spadající pod celosvětovou urban scénu. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance formace, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová, technická a choreografická náročnost jsou vysoce oceňovány. Street dance klade důraz na aspekty vycházející z hip hopové kultury, kvalita a obsah zpracování choreografie na danou hudební předlohu, technika, choreografie, spíše taneční soutěž umělecká. Nekladou
se žádné mantinely tvorbě choreografa, idea či emoce choreografie můžou výrazně přispět. Nejedná se však o Street show (v této disciplíně porotci nehodnotí Show hodnotou).

STREET SHOW FORMACÍ:
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést jakékoliv streetové taneční techniky.Tanečníci mohou pro zvýšení atraktivity použít ve svém vystoupení prvky jiných, než street disciplín, tyto prvky však nesmí dominovat. Všechna show představení by měla být postavena na myšlence, tématu nebo příběhu, což by mělo být vyjádřeno takovým tanečním pohybem, který pomůže tuto myšlenku nebo příběh pochopit. Každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie a image také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné, jak pobavilo publikum, jak velká je to podívaná. Show hodnota dále zahrnuje originalitu a úroveň spojení myšlenky, hudby,
tance, choreografie, kostýmu a použitých rekvizit v tanečním čísle.

SHOW DISPCIPLÍNA se skládá z:

ART SHOW DANCE FORMACÍ:
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést jakékoliv artové taneční techniky, které jsou blíže specifikovány disciplínách modern, jazz v čisté formě nebo jako kombinace dvou či více těchto technik a mohou také zahrnovat teatrální pohybové vyjádření. Taneční styly, které mají svou vlastní soutěž /hip hop, disko, apod./ mohou být využity, ale v celkovém provedení choreografie nesmí převažovat. Tanečníci mohou pro zvýšení atraktivity použít ve svém vystoupení prvky jiných, než art disciplín, tyto prvky však nesmí dominovat. Všechna show představení by měla být postavena na myšlence, tématu nebo příběhu, což by mělo být vyjádřeno takovým tanečním pohybem, který pomůže tuto myšlenku nebo
příběh pochopit. Téma, zvolená hudba a pohybový slovník choreografie by měly korespondovat s věkovou kategorií, především pak s dětskou věkovou kategorií. V dětské věkové kategorii nedoporučujeme využití temných a negativních témat /jako např. upíři, záhrobí, blázinec apod./ nebo témat s erotickou tématikou. Každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie a image také Show hodnotou, která
vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné, jak pobavilo publikum, jak velká je to podívaná. Show hodnota dále zahrnuje originalitu a úroveň spojení myšlenky, hudby, tance, choreografie, kostýmu a použitých rekvizit v tanečním čísle.

JAZZ DANCE FORMACÍ:
Charakter tance: Jazz Dance je umělecká forma mnoha tváří, která prošla dlouhodobým vývojem. Celé vystoupení se musí skládat z Jazz work tj. z jazzové techniky a měly by obsahovat některé charakteristické znaky jazz dance jako např.: izolace, polycentrický pohyb, synkopovaný pohyb, časté použití ohnutých kolen s mírným předklonem /mimo doby, kdy tanečník skáče/, časté použití chodidla jako celku, časté použití paralelního a vtočeného postavení chodidel a kolen, typické jazzové držení rukou, „Jazz arms“, luskání, nášlapy, podupy, vytleskávání rytmu, twistované pohyby. Nad všemi principy a znaky by měl převládat jazzový feeling.

ART DISCIPLÍNA se skládá z:

PARKETOVÝCH TANEČNÍCH KOMPOZIC
Charakter tance: Všechny volné kompoziční choreografie, které využívají techniky baletu, jazzu, moderního tance a vyjadřují určitý děj nebo náladu. Není povoleno využívat diskotékových a streetových technik. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V dětské věkové kategorii nedoporučujeme využití temných a negativních témat (jako např. upíři, záhrobí, blázinec apod.) nebo témat s erotickou tématikou.

MODERN DANCE FORMACÍ:
Charakter tance: Jde o využití současných trendů v Modern dance technikách, které jsou buď postaveny na základech technik známých tanečních pedagogů /jako např. Martha Graham, José Limon, Alvin Ailey, Lester Horton a celé řady dalších/, nebo můžeme využít úplně nové, experimentální a originální pojetí techniky Modern dance. Hlavním posuzovacím hlediskem v této disciplíně bude úroveň provedení tanečních pohybů a dále námět, dějová linka. Příběh, vystavění děje může být, ale není zde na něj kladen až takový důraz jako u art show. Jedná se především o obrazy, nálady. Téma, zvolená hudba a pohybový slovník choreografie by měly korespondovat s věkovou kategorií, především pak
s dětskou věkovou kategorií. V dětské věkové kategorii nedoporučujeme využití temných a negativních témat (jako např. upíři, záhrobí, blázinec apod.) nebo témat s erotickou tématikou.

Opět připomínám, že jsme taneční přehlídka a ne soutěž!
Jde nám především o to, aby jste u nás předvedli, to co jste se za celý rok naučili, a to bez zbytečných stresů a napětí,
které panují na postupových soutěžích.... 

Pevně věříme, že právě proto se k nám do Bohumína již tolik let vracíte.

Sponzoři / partneři

Město Bohumín
Fontána
Bonatrans