Od 11. května TRÉNUJEME!!!

6.5.2020

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/videoarchiv/6434-zajem-o-obnovene-volnocasove-krouzky-fontany.html

Nový model rozvolnění opatření, které způsobil Covid-19, otevření DDM v ČR urychlil, za což jsme rádi.

"Nová opatření nás posunula o 14 dnů dopředu a tak netušíme, jak budou děti a rodiče reagovat na to, že začínáme dříve, než školy. Nicméně jsme připraveni a jsme připraveni také dohnat to, co nám virus zatím vzal.
Za to děkujeme především našim vedoucím kroužků, kteří jsou ochotní pomoct a vyšli nám většinou vstříc. Jsme rádi, že je máme"
, sděluje optimisticky naladěný ředitel DDM Ondřej Veselý.

Jak tedy bude - zřejmě - vypadat provoz od pondělí 11. května?

- činnost bude od 11. května pokračovat podle platného rozvrhu pro šk. rok 2019/2020

- při prvním setkání bude vyžadováno "čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (bude zasláno e-mailem, bude k dispozici k vyzvednutí v hlavní budově, u jednotlivých vedoucích a nebo je ke stažení zde)

- děti v kroužcích nemusí mít při svých aktivitách roušku (vedoucí ano, doporučená vzdálenost k dětem jsou 2m)
 
- kroužky, které měly končit v květnu, budou pokračovat až do 26. června

- v období od 11.5. do 26.6. budou dle možností přidány hodiny (bude zvýšená týdenní dotace např. z jedné hodiny na dvě i více), příp.
  budou přidány dny v týdnu (kroužek byl pravidelně 1x týdně, nyní bude 2x apod.)

- budou uskutečněny jednorázové déletrvající akce (minisoustředění, miniturnaje, projektové dny, ukončení sezóny apod.) 

- bude připravena individuální i skupinová výuka či trénink také v jiných, než odpoledních časech
  (např. pro žáky II. st. ZŠ a ty, kdo do školy od 25. 5. nenastoupí)

- omezení kapacity (max. počet 15 osob) bude řešeno individuálně (většina kroužků probíhá standardně do počtu 15-ti účastníků) 
  vše budou průběžně řešit a koordinovat vedoucí oddělení spolu s vedoucím kroužku, podle počtu dětí, které se zapojí

- u vstupu do budovy (školy, haly apod.) bude k dispozici desinfekce, kterou bude mít k dispozici také každý vedoucí přímo na místě

- veškeré použité vybavení je a bude pravidelně desinfikováno

- budou dodržována doporučení a nařízení MŠMT, MZČR apod.

Aktuální informace Vám budou zaslány e-mailem ve středu 6. května, dále budou zveřejněny na www i FB.
Aktualizován bude kalendář akcí (úvodní strana www - pravá část) a na prvních schůzkách děti obdrží informaci o přidaných aktivitách v měsíci květnu a červnu.

Oficiální informace MŠMT:
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Informace jsou platné k 4. květnu 2020

zpět na aktuality


Sponzoři / partneři

Město Bohumín
Fontána
Bonatrans